Thông Tin cơ bản

Nhà máy Kích Thước

Dây Chuyền sản xuất

Nhân viên

Sản Lượng hàng năm Giá Trị

Address

509, xây dựng 1, Không Có. 1063, Xili chaguang Đường, Shuguang cộng đồng, Xili đường phố, Nanshan District, Thâm Quyến

Phone

86 13640994337

44 7384369433

Email

Rita.wang@6fox.com

7384369433

Liên hệ với CHÚNG TÔI

Thông Minh Điện cho một tái tạo thế giới

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

6 Fox giới hạn

+86 13640994337
509, xây dựng 1, Không Có. 1063, Xili chaguang Đường, Xili đường phố, Nanshan District, Thâm Quyến